AM – Ciclomotor

24/10/2014

Autoritzacions i requisits per a l'obtenció

PERMÍS AM

Edat mínima 15 anys

Autoritza a conduir:

-Ciclomotors de dues, tres o quatre rodes(quadricicles lleugers).

( No es poden transportar acompanyants fins als 18 anys).

Proves a realitzar:

-Examen teoric especific ciclomotor.

 

-Examen de circuit tancat (maniobres).